Informatie Valbeveiliging

Een arbeidsplaats moet veilig en ordelijk zijn ingericht.
Ter voorkoming van het valgevaar zijn specifieke bepalingen van kracht.
Maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van het valgevaar zijn in zijn
algemeenheid bekend en in Arbo catalogi en vakliteratuur beschreven.
Het gaat dan bijv. om doelmatig aangebrachte randbeveiligingen, zoals:

Leuningen

Hekwerken

Vloeren

Steigers

Rampen

Daken

Op kleinere bouwlocaties in binnenstedelijk gebied is de beschikbare ruimte vaak beperkt.
Dat bemoeilijkt de aanvoer en opslag van materiaal en materieel.
Daarbij komt dat meerdere bedrijven (werkgevers) nogal eens gelijktijdig werkzaam zijn.

Ladders, trappen en steigers moeten veelvuldig verplaatst worden of er liggen materialen in de weg.
Zelfs bij goed georganiseerde samenwerking is het risico van verkeerd gebruik, continu aanwezig.

Een mobiele steiger, ladder of trap zijn immers voor veel werknemers alledaagse arbeidsmiddelen die veelvuldig verplaatst en gebruikt worden.